MELISA KANTOR - Ispovesti jedne loše ribe
MELISA KANTOR - Ispovesti jedne loše ribe

Autor : Melisa Kantor Naslov : Ispovesti jedne loše ribe Izdava...

 • 85 DIN
ANA BUKOVAC - Seks i glamur
ANA BUKOVAC - Seks i glamur

Autor : Ana Bukovac Naslov : Seks i glamur Izdavač : Buka Godi...

 • 320 DIN
ROBERT MAČAMOR - Regrut
ROBERT MAČAMOR - Regrut

Autor : Robert Mačamor Naslov : Regrut Izdavač : Beli put Godi...

 • 120 DIN
MLADEN GVERO - Šefka, ljubav i zločin
MLADEN GVERO - Šefka, ljubav i zločin

Autor : Mladen Gvero Naslov : Šefka, ljubav i zločin Izdavač :...

 • 185 DIN
AMANDA KVIK - Misterija
AMANDA KVIK - Misterija

Autor : Amanda Kvik Naslov : Mistika Izdavač : Evro - Giunti G...

 • 220 DIN
RADIVOJE LOLA ĐUKIĆ - Ovca na Bulevaru Oktobarske revol
RADIVOJE LOLA ĐUKIĆ - Ovca na Bulevaru Oktobarske revol

Autor : Radivoje Lola Đukić Naslov : Ovca na Bulevaru Oktobarske...

 • 170 DIN
MILOMIR ĐUKANOVIĆ - Američki eksperiment
MILOMIR ĐUKANOVIĆ - Američki eksperiment

Autor : Milomir Đukanović Naslov : Američki eksperiment Izdavač...

 • 80 DIN
MARA KNEŽEVIĆ KERN - Putovanje na jug
MARA KNEŽEVIĆ KERN - Putovanje na jug

Autor : Mara Knežević Kern Naslov : Putovanje na jug Izdavač :...

 • 215 DIN
IGOR TORKAR - Umiranje na rate (Dachauski procesi)
IGOR TORKAR - Umiranje na rate (Dachauski procesi)

Autor : Igor Torkar Naslov : Umiranje na rate (Dachauski procesi...

 • 125 DIN
RADOMIR PANTIĆ - Bitange stoje uspravno
RADOMIR PANTIĆ - Bitange stoje uspravno

Autor : Radomir Pantić Naslov : Bitange stoje uspravno Izdavač...

 • 95 DIN
MILE STANKOVIĆ - Kroz iglene uši
MILE STANKOVIĆ - Kroz iglene uši

Autor : Mile Stanković Naslov : Kroz iglene uši Izdavač : Miner...

 • 120 DIN
COLLEEN McCULLOUGH - Vjera za treći milenij
COLLEEN McCULLOUGH - Vjera za treći milenij

Autor : Colleen McCullough Naslov : Vjera za treći milenij Izda...

 • 90 DIN
ŽOZEF KESEL - Ružičasti lovori
ŽOZEF KESEL - Ružičasti lovori

Autor : Žozef Kesel Naslov : Ružičasti lovoti Izdavač : Minerva...

 • 85 DIN
A.J. CRONIN - Ključevi kraljevstva
A.J. CRONIN - Ključevi kraljevstva

Autor : A.J. CRONIN Naslov : Ključevi kraljevstva Izdavač : Oto...

 • 80 DIN
MIRA MOSUROVIĆ - Sveti Sava naš prvi prosvetitelj
MIRA MOSUROVIĆ - Sveti Sava naš prvi prosvetitelj

Priređivač : Mira Mosurović Naslov : Sveti Sava naš prvi prosvet...

 • 370 DIN
ERNST BLOH - Marksove teze o Fojerbahu
ERNST BLOH - Marksove teze o Fojerbahu

Autor : Ernst Bloh Naslov : Marksove teze o Fojerbahu Izdavač :...

 • 90 DIN
JUDITH KRANTZ - Skrupule 1
JUDITH KRANTZ - Skrupule 1

Autor : Judith Krantz Naslov : Skrupule 1 Izdavač : Otokar Kerš...

 • 90 DIN
MIHAILO LALIĆ - Dokle gora zazeleni
MIHAILO LALIĆ - Dokle gora zazeleni

Autor : Mihailo Lalić Naslov : Dokle gora zazeleni Izdavač : No...

 • 90 DIN